F.A.Q.

Často kladené dotazy

Zde najdete nejaktuálnější verze instalátorů aplikace a seznam změn v jednotlivých verzích. Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Na jakých plaformách funguje aplikace CASEC?

Aplikaci CASEC je možné nativně provozovat na počítačích se systémem Windows (od verze Windows 7 a vyšší). Pro funkčnost aplikace je potřeba online přístup na adresu https://casec.cz/, kdy program ke komunikaci využívá protokol https, port 443. Dále je možno aplikaci spustit pro nahlížení jako webovou zjednodušená offline verzi pro zajištění přístupu zaměstnanců k bezpečnostním listům a informacím o riziku.

Kolik uživatelů může využívat aplikaci CASEC?

Počet uživatelů je neomezený. Pouze na vás závisí kolik uživatelů vybavíte administrátorskými právy, případně rozšířenými uživatelskými právy. Všichni ostatní mohou nahlížet, tvořit reporty, etikety, Karty, avšak bez zásahu do vaši uživatelské databáze.

Kolik stojí aplikace CASEC?

Ceník je uveden v záložce CENÍK a je závislý na počtu položek (tedy výrobků) spravovaných ve vaší databázi. Počet přiložených bezpečnostních listů se nezapočítává.

Bude mi fungovat i offline?

Offline funguje databáze instalovaná v tzv. HTML modu, která slouží pro nahlížení a filtrování dat. Aktivní úpravy vstupních informací databáze v tomto modu nelze dělat. Je určen především pro zaměstnance na PC jednotky na provozech pro zajištění informací dle Článku 35 nařízení REACH: Přístup k informacím pro pracovníky.

Proč si vybrat CASEC?

Jedná se o jedinečný nástroj, který propojuje všechny oblasti, kde je nutno pracovat se zadáním informací o složení výrobků, jejich množství a dalších parametrech. Zároveň z těchto informací SW dokáže klasifikovat, označit a vytvořit bezpečnostní listy v několika jazycích. A to vše se generuje s využitím základních číselníků a databází informací o látkách, které pro vás on-line aktualizujeme. Tím je zaručen soulad s aktuální legislativou, minimalizace chyb a je zabráněno výskytu odlišných výstupních informací pro státní správy, odběratele a certifikační autority. Znamená to především obrovskou úsporu času s přepisováním dat do různých systémů a minimalizaci rizika pokuty za nesprávné údaje. Neváhejte a zaveďte systém dat pod jednou střechou i u vás.

Formát loga společnosti pro vložení do programu?

Logo musí být ve formátu PNG 32bit (RGBA).

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.