Aktualizace CASEC

Zde najdete nejaktuálnější verze instalátorů aplikace a seznam změn v jednotlivých verzích. Pokud ještě CASEC nemáte, vyzkoušejte DEMO.

Seznam změn

Verze 2.0.68 (20.1.2021)

 • zapracování změn v převodníku do PCN (důležitý update pouze pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu)

Verze 2.0.67 (8.12.2020)

 • zapracování převodníku do PCN formátu pro uživatele modulu Tvorba bezpečnostního listu
 • drobné úpravy UI (přizpůsobení velikosti přídavného monitoru)

Verze 2.0.66 (11.11.2020)

 • změna funkce filtrování s možností ukládání filtrů (lepší vícestupňové vyhledávání a reporting)
 • přidání "nanoformy" a návaznost na tvorbu bezpečnostního listu
 • aktualizované vydání multijazyčného formuláře BL dle nařízení 2020/878
 • propisování UFI kódu do bezpečnostního listu
 • multijazyčný katalog odpadů pro výběr a zařazení odpadu v oddíle 13 BL
 • úprava Modulu CMR - přepravní doklady, optimalizace pro SK

Verze 2.0.65 (3.9.2020)

 • příprava na oznamování do evropského registru nebezpečných směsí (PCN formát)
 • doplnění seznamů Regulovaných látek o endokrinní disruptory, aktualizace senamu látek senzibilizujících pro kůži a senzibilizujících při vdechování
 • rozšíření možností uživatelských šablon vlastních textů do Karty chemické látky
 • úprava UI 

Verze 2.0.64 (21.7.2020)

 • oprava klasifikátoru směsí pro použití SCL
 • oprava zobrazení Příloh v přehledech
 • vylepšení funkce vyhledávání a filtrování

Verze 2.0.63 (1.5.2020)

 • přepracovaný modul Přepravní dokumenty, nyní rozšířený o IMDG,IATA
 • zobrazení klasifikace složky dle koncentrace ve směsi v okně Složení
 • přidání možnosti zapsání SCL pro uživatelskou klasifikaci látky a pro výpočet klasifikace směsi 
 • úprava hraničního limitu koncentrace pro klasifikaci senzibilizujících látek, pokud je koncentrace ≥ 0,1, popř. ≥ 1
 • zrychlení načítání editačních formulářů
 • úprava uživatelského prostředí pro zvýšení komfortu použití

Verze 2.0.62 (11.2.2020)

 • oprava propsání klasifikace do formuláře při tvorbě bezpečnostního listu
 • drobné úpravy filtrování.

Verze 2.0.61 (30.1.2020)

 • rozšíření jazykových mutací pro tvorbu bezpečnostních listů na jazyky EU a ruštinu (detail viz ceník).

 • oprava zobrazení protokolu výpočtu zařazení objektu dle zákona o průmyslových haváriích

 • opravy klasifikátoru pro aerosoly

 • doplnění automatického zatřídění aerosolu do Třídy hořlavosti 
 • automatické doplnění klasifikace v položce pro formulář BL čisté látky
 • teoretický výpočet obsahu VOC ve směsi

Verze 2.0.60 (20.11.2019)

 • přidání checkboxu do klasifikátoru směsí pro uložení výsledné klasifikace do Formuláře BL
 • teoretický výpočet množství VOC ve směsi ze směsí

Verze 2.0.59 (01.11.2019)

 • oprava pravidel pro označování směsí na základě výpočtové klasifikační metody pro žíravost a vodní toxicitu
 • zavedení automatického upozornění na novou verzi programu ke stažení
 • úprava načítání stránek HTML módu

Verze 2.0.58 (01.09.2019)

 • oprava klasifikátoru (SCL)