Chemická legislativa a SW CASEC

Školení pro stávající i budoucí uživatele SW CASEC, na kterém se seznámíte se všemi funkcemi v kontextu požadavků legislativy v oblasti chemických látek.

ŠKOLENÍ LEGISLATIVA A APLIKACE CASEC  

KOMU JE URČEN

Stávajícím i budoucím uživatelům aplikace CASEC.

KDY A DO KDY

Seminář je dvoudenní: 27.5. -28.5.2021

KOLIK TO STOJÍ

Poplatek za seminář je 4.990 Kč bez DPH.

MÍSTO KONÁNÍ

Klokočov na Vysočině,

Obsah školení 

Středa 
  9.00 –   9.30 Prezence
  9.30 – 12.00 Seznámení uživatele se základními funkcemi a ovládáním programu 
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 16.00 Seznámení uživatele se základními reporty, exportními formuláři, Karty                                chemických látek. a další... 
16.00 – 17.00 Diskuse, aktuální legislativní témata
17.00 – 19.00 Volný program, procházka po okolí 
19.00                Večeře a přátelské posezení

Čtrvtek
  9.00 – 12.00 Využití SW CASEC pro klasifikace směsí a tvorbu bezpečnostních listů.
                          Informace k aktuálnímu stavu Přílohy VIII nařízení CLP a databáze SCIP
12.00 – 13.00 Oběd
13.00 – 15.00 Modul Přeprava a Přepravní dokumenty (ADR, IMDG, IATA)                            15.00 – 16.00 Diskuse

Během školení se dělají dle potřeby pravidelné krátké přestávky na kávu, čaj a svačinky, které jsou k dispozici v průběhu celého dne.                     

 

OBJEDNAT SE NA ŠKOLENÍ

Ubytování Klokočov

Prosím rezervujte si individuálně ubytování u vedoucího provozu na zámečku Klokočov:
Jindřich Krňávek - vedoucí provozu
Tel.: + 420 608 610 650, info@zamecek-klokocov.cz

OBJEDNAT SE

Objednejte se na školení v roce 2021 na zámečku Klokočov na Vysočině.

Chcete se objednat telefonicky nebo emailem? Volejte +420 777 331 771 nebo +420 604 906 976 nebo napište objednávku na kontakt@casec.cz