Ceník aplikace CASEC

Vyzkoušejte si aplikaci ZDARMA nebo vyberte jednu z následujících variant.

STANDARD
29 450 Kč
Cena za roční licenci bez DPH
1 firma
500 položek
Export / Import PDF
Export / Import Excel, HTML
Etiketa / Bezpečnostní karta
Aktivní linky k bezpečnostním listům
Import složení a klasifikace BL
HTML mód / Intranet
Modul legislativa
PROFI
72 450 Kč
Cena za roční licenci bez DPH
5 firem
2000 položek
Export / Import PDF
Export / Import Excel, HTML
Etiketa / Bezpečnostní karta
Aktivní linky k bezpečnostním listům
Import složení a klasifikace BL
HTML mód / Intranet
Modul legislativa
Podrobné informace o látce
Klasifikátor
Export do registru MZ (CHLAP)
HOTLINE podpora a seminář pro 1 zástupce 1. rok zdarma
Cena roční aktualizace v sobě zahrnuje online aktualizaci 

- cca 7000 bezpečnostních listů základních seznamu, který můžete využít

- klasifikace  cca 6000 látek (závazně harmonizovaných klasifikací a klasifikací cca 20 000 látek dle registrační dokumentace)
- DNEL a PNEC hodnot látek
- toxikologických a ekotoxikologických studíí látek a jejich výsledků
- číselníků NPK, PEL, STEL, OEL limitů látek v pracovním prostředí
- informací dle ADR, IATA, IMDG dohod

- seznamů restrikcí a omezení dle Přílohy XIV, Přílohy XVII nařízení REACH

- dalších seznamů jako je GADSL, P65, schválené biocidní účinné látky, POPs, prekurzory drog, prekurzory výbušnin..a další

- zařazení dle evropského katalogu výrobků (EuPCS) a další parametry vztahující se k identifikaci výrobku potřebné pro oznámení nebezpečných směsí do PCN formátu

 

Samostatné doplňkové moduly 

 


TVORBA BEZPEČNOSTNÍCH LISTŮ (CZ)
80.000 Kč bez DPH
Následná roční aktualizace 20% z ceny pořizovací.
MULTILANGUAGE I
Tvorba bezpečnostních listů včetně národních hodnot NPK, PEL, ADR a dalších potřebných číselníků v jazyku SK, DE, EN, PL
90.000 Kč bez DPH
Následná roční aktualizace 20% z ceny pořizovací.
MULTILANGUAGE II
Další jazykové moduly pro tvorbu šablon bezpečnostních listů
AT, BE, BG, CY, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NL, LU, PT, RO, SE, SI + RU
20.000 Kč/ jeden jazyk bez DPH
Následná roční aktualizace 20% z ceny pořizovací.
PŘEPRAVNÍ DOKUMENTY (ADR,IMDG,IATA) OD 1.5.202035.000 Kč bez DPH
Následná roční aktualizace 20% z ceny pořizovací.

Slevy a ostatní

Pro zdravotnická a školská zařízení je cena SW CASEC ve výši 70% uvedené ceny licence.
Lze doprogramovat import dat z vašich stávajících evidencí.
V případě potřeby rozsáhlejší uživtelské databáze nad 2000 položek se cena řídí individuální dohodou.

Ceník je platný od 1. 1. 2020. Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo ve vašem provozu.