Chemikálie konečně pod kontrolou

Aplikace CASEC je digitální organizér chemických látek a směsí.

Získejte dokonalý přehled o provozech  a aktualizované  bezpečnostní listy u každého výrobku.

CASEC VE DVOU MINUTÁCH

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Okamžité zobrazení přehledů

Přehledy pro BOZP, PO a EMS můžete zobrazit, sdílet nebo vytisknout jedním tlačítkem. Tisk etiket. Karty chemické látky.

Neomezený počet
PC stanic

Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence. Žádné další poplatky za další přístupy. Ať už na PC, tabletu nebo mobilu.

Bezpečnostní listy pro všechny zaměstnance

Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny zaměstnance, technickým listům, pracovním postupům, obalovým předpisům apod.

Více než
6.000 výrobků

Základní databáze CASEC již obsahuje bezpečnostní listy více než 6000 výrobků.

Eliminace chyb
při zadávání

Eliminace chyb při zadávání informací o látkách a směsích (přednastavenými číselníky CAS, EINECS a Index. čísel, přednastavených klasifikací provázaných s aktuálním zněním H vět a P pokynů aj.).

Vícejazyčné řešení aplikace

Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického, německého,  slovenského a polského jazyka pro snadné reportování.

Rozsáhlá databáze 100.000+ látek

Základní databáze CASEC obsahuje více než 100000 látek včetně názvů, klasifikace a zařazení do restrikčních seznamů

Klasifikace a tvorba bezpečnostních listů

Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační dokumentace s možností jejich výběru  do výpočtu automatickým klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro životní prostředí. Generování bezpečnostních listů dle Přílohy II nařízení REACH ve všech jazycích EU a RU.

Jednoduché
a přehledné

Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.

Zaujaly vás tyto základní funkce. To však zdaleka není vše co CASEC umí.

PROČ ZVOLIT CASEC?

Aplikace CASEC poskytuje aktuální přehled a její funkce významně šetří čas i náklady.

To je důvod, proč si ji chválí nejen vedoucí provozů, ale i řadoví zaměstnanci. Každý může přistupovat do systému s vlastními právy a nastavením. Přehledy, etikety a bezpečnostní listy jsou automaticky tvořeny podle platných předpisů. Demo zde »

ÚSPORA

Vaši zaměstanci stráví méně času s evidencí a správou chemických látek.

PŘEHLED

Váš provoz je vždy připraven na aktualizované tisky etiket a výstupy pro kontroly či audity.

Aplikaci CASEC používají tyto renomované společnosti:

Co říkají naši spokojení klienti?

"Se softwarem CASEC jsem se setkal v předchozím zaměstnání, kde jsme řešili problematiku chemických látek a směsí, jejich správné označení, evidenci po jednotlivých pracovištích, tvorbu bezpečnostních karet a v neposlední řadě také sledování SVHC látek. V těchto náročných podmínkách obstál software CASEC tzv. „na jedničku“. Výhodami softwaru je intuitivní ovládání, možnosti tisku etiket, bezpečnostních karet, evidence Bezpečnostních listů a dokonce i vytvoření a tisk Identifikačních listů nebezpečného odpadu (ILNO). CASEC umožňuje mít rychlou evidenci chemických látek a směsí v jednom systému, vždy je včas aktualizován a pokud si nebudete vědět rady, můžete zavolat na helpdesk, kde vždy dostanete odbornou odpověď. To jsou důvody, proč mít CASEC i nadále jako hlavní systém managementu chemických látek a směsí."

Jiří Tlučhoř

Health, Safety & Environmental Coordinator
TOYOTA TSUSHO EUROPE SA

"Naším primárním cílem bylo vytvořit šikovného pomocníka pro vedení evidence chemických látek a bezpečnostních listů. Postupem času se však z aplikace CASEC stal jedinečný nástroj pro celkovou správu chemických látek a jejich rizik. Funkce jako informace o rizikových látkách a jejich transformace do srozumitelné formy pro zaměstnance nenajdete v žádné jiné aplikaci. Přinášíme tak komplexní řešení, které ušetří obrovské množství času a starostí."
Ing. Radka Vokurkovájednatelka společnosti CASEC s.r.o.

DEMO ZDARMA

Rádi vám aplikaci CASEC předvedeme. U nás nebo přímo vašem provozu.